სიახლეები

14 მაისი 2013
პირველი კოლოკვიუმი ჩატარდება 18 მაისს ორ ნაკადად 09:00–ზე და 11:00–ზე
 
22 თებერვალი 2013
გაზაფხულის სემესტრის საბაკალავრო თემების არჩევის შესაძლებლობა
ვრცლად

 
15 თებერვალი 2013
ყოველწლიური საერთაშორისო ოლიმპიადა მიკროელექტრონიკაში
ვრცლად

 
21 დეკემბერი 2012
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 72–ე
საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია.
ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის სექცია – ფიზიკის ინსტიტუტი. 12:00, 603 აუდიტორია.

 
13 დეკემბერი 2012
ინფორმაცია წინასწარ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. ვრცლად
 
12 დეკემბერი 2012
გაეშვა www.EMC.ge - ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის ინსტიტუტის
ახალი Web-გვერდი