ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის სტრუქტურა:
ელექტრომაგნიტური თავსებადობის კათედრა
 
ანტენებისა და ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელების კათედრა
 
სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი
 
სადისერტაციო საბჭო
 
მეთოდური საბჭო
 
დეპარტამენტი წარმოდგენილია შემდეგი პროფესორებით:
რომან ჯობავა
ელექტრომაგნიტური თავსებდობის კათედრის გამგე,
სრული პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

 
გიორგი ღვედაშვილი
ანტენებისა და ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელების კათედრის გამგე,
სრული პროფესორი

 
ლევი გეონჯიანი
ელექტრომაგნიტური თავსებადობის კათედრა,
ასისტ. პროეფსორი

 
ლევან შოშიაშვილი
ანტენებისა და ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელების კათედრა,
ასისტ. პროეფსორი

 
მოწვეული პროფესორ–მასწავლებლები:
დავით ხაჩიძე
 
იაკირ ბიჯამოვი
 
ოთარ ლამაძე
 
მაია ცერცვაძე
 
ცისმარი გავაშელი
 
დავით ოდილავაძე
 
აბესალომ იაშვილი
 
ვასილ ნატრიაშვილი
 
სოფიო ბურჯანაძე
 
სოფიო ბურჯანაძე
 
თამარ ჭელიძე
 
სოსო ჩხეიძე
 

დოქტორანტები:
ანა გეონჯიანი
 
ირმა შამათავა
 
თამარ პაატაშვილი
 
ეკატერინე იავალოვსკაია
 
ისკანდერ ბაძაღუა
 
ირინა ოგანეზოვა
 
გიგა გაბრიაძე
 
კონსტანტინე ლომია
 
გიორგი აროშვილი
 
ალექსანდრე კოჭლაშვილი
 

სადისერტაციო საბჭო:
რომან ჯობავა
სრული პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 
გიორგი ღვედაშვილი
სრული პროფესორი
 

მეთოდური საბჭო:
რომან ჯობავა
სრული პროფესორი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 
გიორგი ღვედაშვილი
სრული პროფესორი
 
ლევი გეონჯიანი
ასისტ. პროეფსორი
 
ლევან შოშიაშვილი
ასისტ. პროეფსორი
 
დავით კაკულია

მისამართი: თამარაშვილის 12, ფიზიკის ინსტიტუტი, VI სართული