პარტნიორი ორგანიზაციები

EMCoS
პარტნიორი ორგანიზაცია
პოტენციური დამსაქმებელი

 
ფიზიკის ინსტიტუტი
პარტნიორი ორგანიზაცია
პოტენციური დამსაქმებელი

 
გეოფიზიკის ინსტიტუტი
პარტნიორი ორგანიზაცია
პოტენციური დამსაქმებელი

 
Missouri University of Science and Technology
Missouri S&T EMC Laboratory

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
 
Hanburg-Harburg Technical University
Institute of Electromagnetic Theory

სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობა
 
სტუდენტური საიტი ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის შესახებ
კონსპექტები, ამოცანები, სიახლეები, კონკურსები, ღონისძიებები და ა.შ